Informatie nieuwe leden

Algemene Informatie Nieuwe Leden
Onze Tennisclub “Ouderkerk” is op 13 juli 1971 opgericht. Wij spelen op 4 domo advantage banen. Er zijn ongeveer 170 seniorleden en 30 jeugdleden. TCO is een vereniging waar het plezier in de tennissport voorop staat. Wij zijn geen prestatiegerichte vereniging.
Door de bescheiden contributiebijdrage wordt wel van alle leden enige zelfwerkzaamheid verwacht.
Ieder Seniorlid draait mee in het Barrooster en is gemiddeld
2x per jaar aan de beurt om een bardienst te draaien.
Leden kunnen zitting nemen in allerlei commissies, zoals de Jeugd-, Toernooi-, Onderhouds- en Barcommissie. 

clubhuis herfst 1

Contributie en Inschrijfgeld 2019
Jeugdleden t/m 12 jaar (incl. TCO pakket): inschrijfgeld € 17,50 éénmalig, Contributie € 125,00 per jaar incl. tennisles (TCO pakket)

Jeugdleden die dit jaar 13 jaar worden t/m 17 jaar: inschrijfgeld €17,50 éénmalig  Contributie € 70,00 per jaar

Seniorleden: inschrijfgeld € 17,50 éénmalig,  Contributie € 160,- per jaar

Familiekorting: bij 4de gezinslid: €15,-

Contributie bijdrage per team € 110,00

Jaarlijks wordt door de Algemene Ledenvergadering (ALV) de contributie vastgesteld.

Speelmogelijkheden
seizoen : van 1 januari tot 31 december (dus het gehele jaar door), ’s winters alleen bij daglicht. Openingstijden: iedere dag tot 22.30 uur (’s winters zolang het licht is)

Baanverlichting : alle vier de banen

clinic08 7

Afhangstysteem

Voor ons afhangsysteem wordt verwezen naar aanwezige informatie in de hal. D.m.v. de lidmaatschapskaart wordt afgehangen voor 3 kwartier.

Voor de jeugd geldt een apart afhangsysteem: maandag t/m vrijdag zijn alle banen beschikbaar tot 19.00 uur (einde speeltijd). Tot 21.00 uur zijn de banen 3 en 4 beschikbaar voor jeugd ouder dan 12 jaar(behalve op woensdagmorgen tot 12.00 uur i.v.m. koffietennis en op dinsdag gedurende de competitie). Zaterdag en zondag zijn tot 19.00 uur (einde speeltijd) baan 3 en 4 beschikbaar als jeugdbaan, tot 21.00 uur banen 3 en 4 voor jeugd ouder dan 12 jaar (behalve tijdens de competitie).

Wellicht ten overvloede: op zaterdag en zondag kunnen de Seniorleden ook afhangen op banen 3 en 4.

Introducées kunnen voor € 7,50 (volwassenen) en € 5,00 (kinderen) per keer gebruik maken van de baan (maximaal 5 keer) en te betalen aan de bar of als deze gesloten is bij de penningmeester.

open act080