Informatie Nieuwe leden

Algemene Informatie Nieuwe Leden
Onze Tennisclub “Ouderkerk” is op 13 juli 1971 opgericht. Wij spelen op 4 domo advantage banen. Er zijn ongeveer 170 seniorleden en 30 jeugdleden. TCO is een vereniging waar het plezier in de tennissport voorop staat. Wij zijn geen prestatiegerichte vereniging.
Door de bescheiden contributiebijdrage wordt wel van alle leden enige zelfwerkzaamheid verwacht.
Ieder Seniorlid draait mee in het Barrooster en is gemiddeld
2x per jaar aan de beurt om een bardienst te draaien.
Leden kunnen zitting nemen in allerlei commissies, zoals de Jeugd-, Toernooi-, Onderhouds- en Barcommissie. 

clubhuis herfst 1

Contributie en Inschrijfgeld
Jeugdleden t/m 12 jaar (incl. TCO pakket): inschrijfgeld € 17,50 éénmalig, Contributie € 125,00 per jaar incl. tennisles (TCO pakket)

Jeugdleden die dit jaar 13 jaar worden t/m 17 jaar: inschrijfgeld €17,50 éénmalig  Contributie € 70,00 per jaar

Seniorleden: inschrijfgeld € 17,50 éénmalig,  Contributie € 175,- per jaar

Familiekorting: bij 4de gezinslid: €15,-

Contributie bijdrage per team € 120,00

Jaarlijks wordt door de Algemene Ledenvergadering (ALV) de contributie vastgesteld.

Speelmogelijkheden
seizoen : van 1 januari tot 31 december (dus het gehele jaar door), ’s winters alleen bij daglicht. Openingstijden: iedere dag tot 22.30 uur (’s winters zolang het licht is)

Baanverlichting : alle vier de banen

clinic08 7

Afhangstysteem

Via de KNLTB Clupapp kan er worden afgehangen voor 3 kwartier voor dubbels en een half uur voor singles.

Introducées kunnen voor € 8 (volwassenen) en € 5,00 (kinderen) per dag gebruik maken van de baan (maximaal 5 keer) te betalen aan onze penningmeester op NL30 RABO 0351 9013 53 t.n.v. TC Ouderkerk.

open act080