Nieuws

Ons bereikte het droevige bericht dat onze oud-voorzitter de heer Thom Bakker is overleden.

Thom BakkerThom was voorzitter van TCO van (1977 tot 1980) in een periode waarin TCO een snelle groei doormaakte. 

Hij had een enorm netwerk en onderhield uitstekende contacten met de lokale autoriteiten. Onder andere kwam de aanleg van baan 3 en 4 tijdens zijn voorzitterschap tot stand maar vooral zijn doortastendheid bij de aankoop van het toenmalige clubhuis van schietvereniging Joubert (stond toen op ons huidige grasveld) was voor TCO een belangrijke stap om ons park tot het huidige unieke geheel te maken.

Het typeerde hem, hij was een man met visie en kon snel beslissen, ook, zoals in dit geval, als dit niet geheel zonder risico was. Hij haalde dit ook nog aan tijdens zijn dankspeech namens de deelnemers op de lustrum reünie van 2016 en complimenteerde en passant de vereniging met haar vitaliteit.

Thom was de juiste man op de juiste plaats op het goede tijdstip en de vereniging is hem veel dank verschuldigd.

Maar buiten dat was hij zeer charmant, stijlvol en wist met zijn enthousiasme velen binnen de club te inspireren.

Wij wensen zijn naasten heel veel sterkte toe.

Bestuur TCO