Sponsors

De Sponsorcommissie van de TCO houdt zich primair bezig met de uitvoering van het sponsorbeleid. De voorzitter van de Sponsorcommissie maakt deel uit van het bestuur van de vereniging.

Een vereniging als de TCO kan niet zonder sponsors. De vereniging organiseert jaarlijks veel activiteiten, die moeilijk zonder sponsors te realiseren zijn. De TCO wil deze activiteiten graag in de toekomst blijven organiseren.Tennisvereniging Ouderkerk heeft een aantal doelstellingen die zonder inbreng van sponsors moeilijk te verwezenlijken zijn:
• verbeteren van het spelniveau
• opleiden, begeleiden en het voor de vereniging behouden van talentvolle jeugd
• stimuleren van de competitieteams, zowel jeugd als senioren
• imagoverbetering en profilering van de vereniging in het algemeen
• bevorderen van het recreatief tennis voor jong en oud.

Daarom wil de vereniging bouwen aan een vast bestand van grote en kleine sponsors door het aangaan van sponsorovereenkomsten. De TCO sluit met haar sponsors bij voorkeur meerjarige overeenkomsten. Een belangrijk voordeel hiervan voor de TCO is dat beter rekening kan worden gehouden met de realiteit: een belangrijk deel van de sponsorinkomsten voor het komende seizoen is immers al vroeg bekend. Daarnaast hoeven bestuurs- en commissieleden niet elk jaar opnieuw langs de sponsors te gaan om nieuwe bijdragen te vragen. De sponsor heeft bij deze aanpak te maken met één aanspreekpunt.

 

Jaarlijks worden er sponsorbijeenkomsten belegd waarbij het beleid wordt getoetst in discussies met sponsors en leden.

Wat kan sponsoring voor de sponsor betekenen?
Het zal u wellicht bekend zijn dat de TCO al jaren over een vast en trouw bestand van sponsors beschikt. Voor een deel zal dit zijn omdat er een grote band met de vereniging bestaat, maar een belangrijk deel van het bestand sponsort omdat de klanten op deze wijze goed bereikt worden en de boodschap duidelijk overkomt.

Sponsormogelijkheden bij de TCO zijn onder andere:
- het plaatsen van reclameborden
- teamsponsoring door het verstrekken van kledingpakketten
- adopteren van verenigingsactiviteiten (o.a. toernooien)
- advertenties in het clubblad
- spandoeken tijdens wedstrijden en toernooien
- advertenties en banners op de website van de TCO

De Sponsorcommissie streeft naar sponsormogelijkheden waarbij de inhoud, daar waar mogelijk, tegemoet komt aan de commerciële en communicatieve wensen en behoeften van de sponsor.

Het werven en vasthouden van sponsors is een zeer intensieve activiteit maar het is voor de vereniging zeker de moeite waard. Als u geïnteresseerd bent in het sponsoren van Tennis club Ouderkerk, neemt u dan gerust contact met mij op.

Paul Verheijen

Voorzitter Sponsorcommissie
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Belangrijke sponsors voor de TCO zijn:

Controlin

Geleijn Verf en Behang

Stukadoors bedrijf Ahsman

Automobielbedrijf Trouborst

Elmon

Van Ommen Import

KikSales

Spek kozijnen en aannemingsbedrijf

IVA-Groep

Autobedrijf Van Roon

De Groot Bouw